Informacja dotycząca rejestracji
11 września 2012

Szanowni Państwo,

Biuro Organizacyjne II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski informuje, że rejestracja referentów oraz uczestników (którzy wcześniej dokonali rejestracji drogą elektroniczną) Kongresu będzie odbywać się w gmachu Auditorium Maximum w  dniach od 12 do 15 września, według poniższego harmonogramu:

12 wrzesień: 14.00 – 21.00

13 wrzesień: 7.30 – 19.00

14 wrzesień: 8.00 – 19.00

15 wrzesień: 8.00 – 14.00

11 września 2012

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dla Państwa wygody została wprowadzona zróżnicowana kolorystyka identyfikatorów, które będą przekazywane uczestnikom II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Poniżej przesyłamy Państwu stosowne informacje w tej sprawie:

1. Kolor czerwony identyfikatora: członkowie Biura Organizacyjnego oraz osoby odpowiedzialne za rejestrację i obsługę Kongresu.

2. Kolor niebieski identyfikatora: moderatorzy, referenci i paneliści biorący udział
w Kongresie

3. Kolor biały identyfikatora: zaproszeni goście oraz wcześniej zarejestrowani (poprzez platformę internetową) słuchacze i dyskutanci biorący udział w Kongresie.

Pozostałe aktualności

Wydłużenie czasu zamknięcia rejestracji elektronicznej
7 września 2012

Szanowni Państwo,

W związku z nasilającym się zainteresowaniem II Kongresem Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Biuro Organizacyjne postanowiło wydłużyć termin rejestracji, dla osób chcących wziąć udział w Kongresie, do dnia 9 września. Niemniej informujemy, że od dnia 31 sierpnia Biuro nie pośredniczy przy wynajmie miejsc noclegowych. Z kolei wszystkim tym z Państwa, którzy się już zarejestrowali pragniemy podziękować. Jednocześnie prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Kongresu.

Koncert organowy w Bazylice Mariackiej
5 września 2012

Szanowni Państwo,

Osoby, które potwierdziły swój udział w koncercie organowym w Bazylice Mariackiej są proszone o zabranie ze sobą identyfikatorów kongresowych , które będą uprawniać do udziału w koncercie. Wejście na koncert będzie odbywać się poprzez drzwi boczne do Bazyliki Mariackiej.

Wspomniane identyfikatory kongresowe otrzymacie Państwo w momencie osobistej rejestracji, która będzie prowadzona w gmachu Auditorium Maximum w czasie trwania Kongresu.

4 września 2012

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z planowym harmonogramem zwiedzania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (dotyczy zarówno Podziemi Rynku jak i Fabryki Schindlera). Prosimy o wybór dogodnej dla Państwa godziny, a następnie...

Informacje dotyczące komunikacji
31 sierpnia 2012

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa wygodę i bezpieczeństwo został opracowany - dla zamiejscowych uczestników Kongresu - plan komunikacji na terenie Krakowa oraz na trasie Katowice - Kraków. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią, która znajduje się w zakładce KOMUNIKACJA