Aktualności

Informacja dotycząca rejestracji
11 września 2012

Szanowni Państwo,

Biuro Organizacyjne II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski informuje, że rejestracja referentów oraz uczestników (którzy wcześniej dokonali rejestracji drogą elektroniczną) Kongresu będzie odbywać się w gmachu Auditorium Maximum w  dniach od 12 do 15 września, według poniższego harmonogramu:

12 wrzesień: 14.00 – 21.00

13 wrzesień: 7.30 – 19.00

14 wrzesień: 8.00 – 19.00

15 wrzesień: 8.00 – 14.00

11 września 2012

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dla Państwa wygody została wprowadzona zróżnicowana kolorystyka identyfikatorów, które będą przekazywane uczestnikom II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Poniżej przesyłamy Państwu stosowne informacje w tej sprawie:

1. Kolor czerwony identyfikatora: członkowie Biura Organizacyjnego oraz osoby odpowiedzialne za rejestrację i obsługę Kongresu.

2. Kolor niebieski identyfikatora: moderatorzy, referenci i paneliści biorący udział
w Kongresie

3. Kolor biały identyfikatora: zaproszeni goście oraz wcześniej zarejestrowani (poprzez platformę internetową) słuchacze i dyskutanci biorący udział w Kongresie.

Wydłużenie czasu zamknięcia rejestracji elektronicznej
7 września 2012

Szanowni Państwo,

W związku z nasilającym się zainteresowaniem II Kongresem Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Biuro Organizacyjne postanowiło wydłużyć termin rejestracji, dla osób chcących wziąć udział w Kongresie, do dnia 9 września. Niemniej informujemy, że od dnia 31 sierpnia Biuro nie pośredniczy przy wynajmie miejsc noclegowych. Z kolei wszystkim tym z Państwa, którzy się już zarejestrowali pragniemy podziękować. Jednocześnie prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Kongresu.

Koncert organowy w Bazylice Mariackiej
5 września 2012

Szanowni Państwo,

Osoby, które potwierdziły swój udział w koncercie organowym w Bazylice Mariackiej są proszone o zabranie ze sobą identyfikatorów kongresowych , które będą uprawniać do udziału w koncercie. Wejście na koncert będzie odbywać się poprzez drzwi boczne do Bazyliki Mariackiej.

Wspomniane identyfikatory kongresowe otrzymacie Państwo w momencie osobistej rejestracji, która będzie prowadzona w gmachu Auditorium Maximum w czasie trwania Kongresu.

4 września 2012

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z planowym harmonogramem zwiedzania Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (dotyczy zarówno Podziemi Rynku jak i Fabryki Schindlera). Prosimy o wybór dogodnej dla Państwa godziny, a następnie...

Informacje dotyczące komunikacji
31 sierpnia 2012

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa wygodę i bezpieczeństwo został opracowany - dla zamiejscowych uczestników Kongresu - plan komunikacji na terenie Krakowa oraz na trasie Katowice - Kraków. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią, która znajduje się w zakładce KOMUNIKACJA

Informacja dotycząca rejestracji
27 sierpnia 2012

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniu 31 sierpnia br. zostanie zakończona rejestracja dla osób chcących wziąć udział w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, a niebędących panelistami lub referentami.

21 sierpnia 2012

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią i naukami społecznymi do uczestnictwa części lub całości obrad II Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski. Wszyscy nauczyciele i uczniowie chcący wziąć udział w obradach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski  zwolnieni  są od opłaty kongresowej. 

Aktualizacja programu Kongresu
3 sierpnia 2012

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że został zaktualizowany program II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

3 sierpnia 2012

Szanowni Państwo w związku z bardzo dużym zainteresowaniem ofertą przygotowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, a obejmująca zwiedzanie wystawy „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa” (Podziemia Rynku), informujemy, że osoby rejestrujące się po 23 lipca br. nie mają już możliwości wyboru zwiedzania tej ekspozycji.

Dyżury Biura Organizacyjnego II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
18 lipca 2012

Informujemy, że dla Państwa wygody zostały ustalone dyżury w sekretariacie Biura Organizacyjnego, gdzie pod podanymi poniżej numerami telefonów uzyskacie Państwo odpowiedzi na wszelkie pytanie związane z organizacją Kongresu.

Terminy dyżurów telefonicznych: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 15.00-17.00

 Numery kontaktowe (język polski, język rosyjski): + 48 536 384 265

                                (język polski, język angielski): + 48 536 384 266

                                (język polski, język angielski): + 48 536 384 267

   

9 lipca 2012

Miło nam poinformować, że znana jest już lista 10 książek, które przez Kapitułę Senackiej Nagrody zostały nominowane do nagrody dla najlepszej zgranicznej książki historycznej o Polsce.

Laureat Senackiej Nagrody Pro historia Polonorum zostanie ogłoszony w czasie inauguracji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w dniu 13 września 2012 r.

Informacja dotycząca rejestracji
11 czerwca 2012

Szanowni Państwo,

Biuro Organizacyjne II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski informuje, że na stronie internetowej uruchomiona została rejestracja przeznaczona dla REFERENTÓW I PANELISTÓW uczestniczących w Kongresie. Prosimy uprzejmie o dokonywanie rejestracji za pośrednictwem odpowiedniej platformy.

Jednocześnie przypominamy, że odrębnie prowadzona jest rejestracja dla osób chcących wziąć udział w II Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, ale niebędących referentami lub panelistami. Rejestracja dla tych osób będzie prowadzona do dnia 31 sierpnia br. 

Aktualizacja Programu II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski
11 czerwca 2012

Szanowni Państwo,

Biuro Organizacyjne II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski informuje, że dokonana została aktualizacja PROGRAMU Kongresu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

3 kwietnia 2012

W pierwszej połowie 2011 roku Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie zorganizowało konkurs dla uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego pt. „Polska i jej sąsiedzi. Historia pięknych przyjaźni i tragicznych konfliktów”. Celem konkursu była promocja wśród młodzieży szkolnej II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 10 czerwca 2011 roku.

2 kwietnia 2012

W celu promocji i popularyzacji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów PolskiPolskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, przygotowało konkurs na „Identyfikację wizualną promującą II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – Kraków 2012”. Inicjatywę tę...