Nagroda imienia Janusza Bogdanowskiego

Nagroda przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektonicznej. Od 2003 roku wręczana jest przez Stowarzyszenie Archi-Szopa, we współpracy z krakowskim wydaniem „Gazety Wyborczej”. Ocenie komisji konkursowej podlegają nowe projekty budowlane oraz adaptacje starych obiektów położonych na terenie Krakowa. Zasadniczym kryterium konkursowym jest dbałość o estetykę przestrzeni miejskiej stolicy Małopolski. Patronem nagrody pozostaje zmarły w 2003 roku, związany z Politechniką Krakowską, profesor Janusz Bogdanowski – architekt, urbanista oraz znakomity znawca budownictwa obronnego i architektury krajobrazu. Wśród ważniejszych prac naukowych Janusza Bogdanowskiego możemy wymienić m.in.: Warownie i zieleń Twierdzy Kraków (1979), Sztuka obronna (1993) oraz Architektura obronna w krajobrazie Polski (1997).

Dotychczas nagrodzone projekty:

  1. Park Dębnicki przy ulicy Praskiej (2003).
  2. Rekonstrukcja ogrodu przy Domu Mehoffera (2004).
  3. Gmach Krakowskiej Szkoły Wyższej (2005).
  4. Renowacja i adaptacja dawnego fortu austriackiego w Węgrzcach k. Krakowa (2006).
  5. Rewitalizacja dawnej zajezdni tramwaju konnego w Krakowie – obecnie Muzeum Inżynierii Miejskiej (2007).
  6. Budynek Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie (2008).
  7. Budynek Stadionu K.S. Cracovia oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego (2010).