Odezwa Kongresowa

W dniach 13–15 września 2012 roku Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego organizuje w Krakowie II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Tym razem przewodnim tematem jest: POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

Podstawowym celem kongresu jest przeprowadzenie debat i dyskusji na ten temat. W równym stopniu podkreślić chcemy to, co stanowiło wartość pierwszego Kongresu z roku 2007, a mianowicie stworzenie forum wymiany doświadczeń badaczy z różnych krajów świata, zaangażowanych w studia nad dziejami Polski. II Kongres stanowi więc również okazję do omówienia zarówno perspektyw, jak i bieżących problemów badawczych, nauczania i popularyzacji historii Polski. Sprzyjał będzie integracji badaczy i instytucji zaangażowanych w poznanie przeszłości Polski w jej historycznych związkach z dzisiejszymi sąsiadami.

Miejscem naszych obrad po raz drugi będzie królewskie miasto Kraków. Zaangażowanie w organizację Kongresu szeregu krakowskich instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie historii da okazję do zwiedzania krakowskich zabytków kultury polskiej — również tych trudno dostępnych dla przeciętnego turysty.

Do udziału w Kongresie zapraszamy badaczy działających poza granicami Polski — w Europie i na świecie — oraz badaczy polskich, zarówno osoby prowadzące studia naukowe z określonego obszaru tematycznego, jak i zajmujące się przekazywaniem wiedzy o dziejach Polski i regionu, nauczycieli i miłośników historii. Nasze zaproszenie dotyczy nie tylko historyków, zależy nam na uczestnictwie przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy też przedstawicieli placówek naukowych i instytucji wspierających badania, przyznających granty i stypendia naukowe. Bardzo cieszyć nas będzie udział dziennikarzy, studentów, doktorantów, pracowników muzeów, słowem wszystkich, dla których badanie i przedstawianie dziejów Polski w Europie Środkowej jest ważne.

Serdecznie zapraszamy!