Zwiedzanie Starego cmentarza zydowskiego Remuh

Dnia 14 września 2012 r., o godz. 10.00 przed południem, zapraszamy na ulicę Szeroką, ktora położona jest na krakowskim Kazimierzu, gdzie będziemy zwiedzać Stary cmentarz żydowski Remuh. Jest to jeden z najbardziej okazałych cmentarzy żydowskich w Europie Środkowej. Na jego terenie znajduje się duąa liczba nagrobków pochodzących z XVI i XVII wieku. Cmentarz ten dokumentuje bardzo duże znaczenie Żydow krakowskich, którzy w minionych wiekach tworzyli silny ośrodek życia religijnego, naukowego i gospodarczego, oddziaływujący daleko poza granice Rzeczypospolitej. Pochowani tu zostali między innymi: Mojzesz Isserles - najwybitniejszy uczony żydowski w Polsce nowożytnej, Jom Tow Heller - rabin między innymi Pragi i Wiednia oraz ceniony talmudysta, a także Natan Nate Spira - znany kabalista i rektor krakowskiej jesziwy. Cmentarz, którego poczętki sięgają połowy XVI wieku zostal oficjalnie zamknięty w 1799 roku. Od tej pory Żydzi chowają swoich zmarłych na Cmentarzu Nowym, przy ulicy Miodowej.

O przeszłości tego wyjątkowego miejsca opowie Państwu znawca tej tematyki profesor Leszek Hońdo - Kierownik Zakładu Kultury Żydów w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośród prac naukowych, które wyszły spod piora profesora Leszka Hońdo znajduje się monografia zatytułowana: "Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza, analiza hebrajskich inskrypcji", Kraków 1999.