Nagroda Pro Historia Polonorum

Już po raz drugi z okazji Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, (Kraków 13 - 15 września 2012 r.) rozstrzygnięty zostanie konkurs Pro Historia Polonorum na najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym,  dotyczącą historii Polski.  Do konkursu zgłaszane być mogą prace naukowe autorstwa historyków zagranicznych lub krajowych, opublikowane w latach 2007-2011, dotyczące historii Polski lub regionu środowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem).

Celem konkursu  jest przybliżenie Polakom dorobku obcych badaczy studiujących polską przeszłość i zarazem zachęcenie obcokrajowców do podejmowania tej tematyki. Polska historiografia zawdzięcza nie od dziś wiele badaniom historyków działających poza granicami kraju. Nie tylko polscy emigranci, lecz także uczeni obcego pochodzenia wnosili zawsze i wnoszą nadal wiele nowego do wiedzy o przeszłości Polski odkrywając nieznane wcześniej źródła, ukazując polską historię z nowej perspektywy, a przede wszystkim promując naszą kulturę i historię w świecie. Z okazji poprzedniego - I Kongresu na konkurs zgłoszono wiele znakomitych prac z 11 krajów. Nagrodę główną uzyskał T. Snyder za książkę  - Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine, Yale 2005, fascynującą biografię Henryka Józewskiego, artysty, żołnierza i polityka. Zarówno dzieło laureata głównej nagrody jak też szereg prac wyróżnionych przetłumaczono na język polski i opublikowano w polskich wydawnictwach.  

Powołana przez Komitet Organizacyjny Kongresu  Kapituła nagrody składająca się ze specjalistów różnych okresów historii, oceni zgłoszone do nagrody książki i dokona rozstrzygnięcia konkursu w czerwcu 2012 r.  Zwycięzca otrzyma statuetkę Galla Anonima [prekursora polskiej historiografii i zarazem obcokrajowca], zaś autorzy wyróżnieni mianowaniem do nagrody otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagroda i dyplomy zostaną wręczone  w czasie inauguracji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w dniu 13 września 2012 r.