Nagroda Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Konkurs historyczny imienia Profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego został zorganizowany w 2001 r. z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Kraków. Od początku współorganizatorem jest Wydział Historyczny. Kapituła nagradza książki autorów polskich i zagranicznych z zakresu historii Europy Środkowej w XIX i XX wieku .

Celem konkursu jest upamiętnienie Patronów oraz uhonorowanie uczonych podążających ich drogami badawczymi. Dzięki konkursowi i nagrodzie udało się skupić międzynarodowe grono badaczy Europy Środkowej. Spośród prac autorów rekomendowanych do Nagrody Kapituła ustala listę autorów nominowanych oraz nagrodzonych o czym każdorazowo informują media elektroniczne i prasa. Wśród gości zaszczycających swoją obecnością uroczystość witamy znakomitych uczonych, rektorów, twórców, dziennikarzy.

Po 11 latach konkurs cieszy się dużą popularnością wśród autorów a przyznawana nagroda należy do najbardziej prestiżowych w Polsce. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.