Formularz rejestracyjny dla referentów i panelistów II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski / Registration form for speakers and panelists of the Second International Congress of Polish History

Krakow, 13th-15th September 2012

Poniższy formularz przeznaczony jest wyłącznie dla referentów II Kongresu, którzy nie wypełnili jeszcze formularza wysłanego drogą mailową.

This form is dedicated only for the speakers of the Congress who did not yet fulfilled the form send by email or by post.

Dane osobowe/Personal data
Dane Adresowe /Address details
Informacje do wizy/Information for a visa
Noclegi / Accomodation

Prosimy o zaznaczenie terminów noclegów w odpowiednich polach poniżej tabeli.

Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów maksymalnie 4 noclegów. Istnieje oczywiście możliwość rezerwacji większej ilości noclegów, płatnych dodatkowo./

How many nights will you stay in Krakow? (please mark the fields below)

Please note that the organizers cover the cost of max. 4 nights. It is obviously possible to book more than 4 nights, however they are extra paid:

Noclegi osób towarzyszących/Accommodation for accompanying persons

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów osób towarzyszących. Jesteśmy jednak w stanie dokonać rezerwacji noclegów dla nich w bazie noclegowej II Kongresu/

Please note that the organizers do not cover the cost of accommodation of accompanying persons. We can however book accommodation for them in the Congress hotels.

Jeśli przewiduje Pan/Pani pobyt w Krakowie z osobą towarzyszącą prosimy o podanie/If you plan a stay in Krakow with the accompanying person please write his or her:

Terminów noclegów dla niej/Dates of stay:

Imprezy towarzyszące/Additional events

Czy weźmie Pan/Pani udział w/Will you participate in:

Inne dodatkowe informacje dla organizatorów/Additional information for the organizers