Książki nominowane do nagrody Pro Historia Polonorum

Kapituła Nagrody Senatu RP Pro historia Polonorum na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski wydaną w języku obcym w latach 2007-2011 postanowiła nominować do nagrody następujące pozycje:

  1. Dessberg Frédéric (Francja) Le triangle impossible. Les  relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe. 1924-1935, Bruxelles 2009
  2. Dołbiłow Michaił (Rosja) Russkij kraj, čužaja viera. Etnokonfesjonalnaja politika impierji w Litwie i Biełarusi pri Aleksandrie II, Moskva 2010
  3. Fedoruk Jaroslav (Ukraina) Vilenskyj dogovor 1656 roku. Schidnojevropejs’ka kryza i Ukrajna u seredyni XVII stolittja, Kyiv 2011
  4. Lebiediewa Natalia S. (Rosja) cykl opracowań i publikacji źródeł dotyczących polityki ZSRR wobec Polski i innych krajów środkowoeuropejskich  w czasie II wojny światowej
  5. Mick Christoph (Niemcy) Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914-1947
  6. Migev Vładimir T. (Bułgaria) Polskata kriza, “Sildarnost” I Bàlgarija  (1980-1983), Sofia 2008
  7. Pietrov Nikita (Rosja) Po scenariju Stalina: Rol organov NKVD-MGB SSSR w sovietizacii stran Centralnoj i Vostocznoj Jevropy 1945-1953 gg., Moskva 2011
  8. Polonsky Antony (USA) The Jews in Poland and Russia, t.1 (1350-1881), t.2 (1881-1914) [The Littman Library of Jewish Civilization], Oxford 2009 – 2010
  9. Schenk Dieter (Niemcy) Lemberger Professorenmord  und der Holocaust in Ostgalizien., Bonn 2007
  10. Wolff Larry (USA) The Idea of Galicia: history and fantasy in Habsburg political culture,  Stanford 2010

 

Laureat Senackiej Nagrody Pro historia Polonorum zostanie ogłoszony w czasie inauguracji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w dniu 13 września 2012 r.