Nauczyciele i uczniowie na II Kongresie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią i naukami społecznymi do uczestnictwa części lub całości obrad II Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski.Nauczyciele i uczniowie chcący wziąć udział w obradach II Kongresu Zagranicznych Badaczy Historii Polski  zwolnieni  są od opłaty kongresowej. 

Niestety Biuro II Kongresu nie prowadzi rezerwacji miejsc hotelowych dla grup uczniowskich zainteresowanych udziałem w obradach Kongresu w całym czasie jego trwania. Możemy jednak zasugerować poszukanie niedrogich noclegów w Krakowie na stronach internetowych:

www.hotelestudenckie.pl

www.smkrakow.pl/index.php.pl

www.taniehostele.pl