Promocja II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski Konkurs „Polska i jej sąsiedzi. Historia pięknych przyjaźni i tragicznych konfliktów”

W pierwszej połowie 2011 roku Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Krakowie zorganizowało konkurs dla uczniów szkół średnich z województwa małopolskiego pt. „Polska i jej sąsiedzi. Historia pięknych przyjaźni i tragicznych konfliktów”. Celem konkursu była promocja wśród młodzieży szkolnej II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 10 czerwca 2011 roku. W składzie Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace zasiedli:

Prof. Andrzej Chwalba – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej
Prof. Maciej Salamon – Członek Komisji Konkursowej
Prof. Stanisław Sroka – Członek Komisji Konkursowej
Dr hab. Marek Wilczyński, prof. UP – Członek Komisji Konkursowej
Prof. Krzysztof Zamorski – Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zwycięzcą konkursu został Konrad Chlebda uczeń XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, autor eseju pt. „Stosunki polsko   – rumuńskie w okresie międzywojennym. Socius Oblitus”.

W gronie osób wyróżnionych znalazły się także dwie uczennice: Paulina Kalisz z XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie (autorka eseju zatytułowanego „Rozdział 1920”) oraz Ernestyna Niemiec z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu (tytuł nadesłanej pracy: „Aborygeni wielkich jezior”).

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani cennymi nagrodami książkowymi. Ich wręczenie nastąpi w gmachu Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 13 września 2012 roku, w trakcie uroczystego otwarcia II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.