Rozstrzygnięcie konkursu na „Identyfikację wizualną promującą II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – Kraków 2012”.

W celu promocji i popularyzacji II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów PolskiPolskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, przygotowało konkurs na „Identyfikację wizualną promującą II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski – Kraków 2012”. Inicjatywę tę adresowano przede wszystkim do studentów wyższych uczelni i uczniów szkół średnich o profilu plastycznym, w kraju i za granicą.

Ocenie Komisji Konkursowej podlegały nadesłane projekty graficzne obejmujące:

  1. Logotyp II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.
  2. Plakat promujący Kongres (wizualizacja plakatu w wersji elektronicznej: plakat polskojęzyczny, plakat anglojęzyczny).
  3. „Papier firmowy” przygotowany dla potrzeb Biura Organizacyjnego II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonano w dniu 13 czerwca 2011 roku. Decyzją Komisji Konkursowej laureatką została Pani Klaudia Pszczolińska. W ocenie członków Komisji praca ta zasługiwała na uznanie nie tylko ze względu na zachowaną staranność i estetykę, ale przede wszystkim za ukazanie w wyjątkowy sposób związków Krakowa z przygotowywanym Kongresem.

Laureatce konkursu została wręczona nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł, którą ufundowało Biuro Organizacyjne II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Szczególne uhonorowanie autorki zwycięskiego projektu nastąpi w dniu 13 września 2012 roku, w trakcie uroczystego otwarcia Kongresu w gmachu Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skład Komisji Konkursowej:

Prof. Andrzej Chwalba – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej
Prof. Maciej Salamon – Członek Komisji Konkursowej
Prof. Stanisław Sroka – Członek Komisji Konkursowej
Dr hab. Marek Wilczyński, prof. UP – Członek Komisji Konkursowej
Prof. Krzysztof Zamorski – Przewodniczący Komisji Konkursowej